Kurucu Başkanlığı Üstün performans uzmanı ve “Vücudun Şifresi” Kitap Yazarı Halil Kargulu’nun yaptığı Obezite ile Mücadele Derneği (OMDER), Kurucu üyelerin yıllardır pasif olarak bireysel bazda gerçekleştirdiği çalışmalarını 2008 yılında resmileştirerek aktif olarak dernek faaliyetlerine başlamıştır.

Önceliğimiz Sağlık Bakanlığımızın, gerek 2012 yılına gerekse 2020 yıla göre farklı stratejilerle oluşturmaya çalıştığı “Obezite Eylem Planı”na aktif olarak katılarak henüz taslak halinde olan çalışmalara farklı bakış açıları ve çözüm odaklı öneri ve yönlendirmeleri ile sağlıklı ve kendinden emin nesillerin yetişmesi için öncü olmaktır.

MİSYONUMUZ

İnsanların her yıl daha fazla şişmanlamasına neden olan mevcut sistemi ve beynimize kazınmış  önyargıları, kemikleşmiş inanışları yıkarak, zihinlerimize sağlam format atarak, zayıflamanın önündeki tüm engelleri kaldırarak, BİREYLERİ özgürleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Belli bir Bilinç ve donanıma sahip herkesin, hangi şart ve durumda olursa olsun, sağlıklı ve zinde üstelik kalıcı zayıflayabilirliğinizi kanıtlamak ve tüketim devlerinin  bizleri, kilolu, tembel, iradesiz ve beceriksiz olarak algılayıp dayatmaya çalıştıkları tüm yapay koşullara, kocaman bir HAYIR diyebilmek için, kendi benliğimizi ve potansiyelimizi açığa çıkartmaktır.

HEDEFİMİZ  

Mükemmel bir tasarım ve donanımda yaratılmış insanoğluna faydalı çalışmalar yapmak ve obezite’de zayıflamaya dair  kesin çözümler üretmektir. Ayrıca;  hızlı sağlıklı ve kalıcı zayıflama yöntemlerini somut ve herkes için uygulanabilir hale getirmek…

OMDER AMAÇ

Obezite; sağlıklı, zinde kaliteli bir yaşam, sosyal ve duygusal özgürlük ve özgüven sorunumuzun önündeki en büyük engeldir… Bu engeli ortadan kaldırmak için bireyin tek başına mücadele etmesinin ne denli zor olduğu bilinciyle,  OMDER olarak tüm gerçekleri göstermek, uygulanabilirlik sağlamak ve geleceğe güvenle bakabilmek adına, yardımlaşmayı, dayanışmayı esas alan ve beklide kilo kardeşliği projemiz ile gerçekçi çözümler sunarak, daha zinde, sağlıklı ve  kalıcı zayıflamak için, yeni bir yaşama adım atarken, önyargılardan kurtulmak, kilo verememenin önündeki tüm engelleri kaldırmak üzerine kurulmuş sivil toplum örgütüdür.

 Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) Anayasası Madde 1

Sağlık:  “Bireyin sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil,  bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”

 Engelli:  “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” dır.

Engellilik; günlük yaşama katılmayı engelleyen, fiziksel işlevlerdeki bir sınırlılık hali olarak değerlendirilmelidir.

Bu tanımlara göre

Kilolu “Şişman” insan = “Engelli” İnsandır…

Kilo engelli ise;   Dışımızın büyüklüğü ile içimizin gittikçe küçülen dünyasını yaratmaktır.

O HALDE GELİN BU ENGELİ EL ELE BİRLİKTE AŞALIM !

OBEZİTE; psikolojik açıdan insanı azaltan, varlığını sorgulatan, belki de en yaygınMUTSUZLUK  “Umutsuzluk” hastalığıdır.

 Obezite

BÜYÜYEN BEDENLERDE  KÜÇÜLEN DÜNYALAR YARATARAK, 

 KÜÇÜLEN DÜNYAMIZDA VARLIK SAVAŞI VERMEKTİR…

 Omder olarak;

 bu mutsuzluğa son vermek ve yaşamımızdaki kilo odaklı  tüm engelleri kaldırmak için;

Yoğun bir işbirliği yaparak,  öncelikle tüm aktif üyelerimizin, kalıcı ve sağlıklı, zinde olmalarını ayrıca  yarınlara umutla bakabilmelerini sağlamak için, tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.